ماموریت

مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و ارزش آفرینی همگام با پیشرفته ترین تکنولوژی و فن آوری های روز دنیا با همکاری گروه های معتبر ساخت و ساز داخلی و بین المللی .

تحقیق و توسعه در عرصه نوآوری تجهیزات ساختمانی، واردات دانش روز در صنعت ساختمان و تامین مصالح ساختمانی به صورت گسترده در سطح منطقه و بین الملل.

ایجاد مزیت رقابتی پایدار در زمینه ساخت و ساز و عرضه تجهیزات مورد نیاز و حضور فعال در بازارهای داخلی، منطقه ای و  بین المللی .

بازسازی و نوسازی پروژه های ساختمانی چندساله و توسعه مدیریت راه اندازی و بهره برداری مراکز تجاری، اداری، مسکونی و اقامتی در داخل و خارج از کشور و مشارکت با برندهای مطرح بین المللی در این حوزه .