مطالعات در زمان ساخت

مطالعات اقتصادی در حین ساخت پروژه

در این مرحله از فعالیت اقتصادی، وظیفه مشاور بررسی همه جانبۀ فعالیت ساخت و ساز با شرایط اقتصادی می‌باشد. بدین معنا که با لحاظ نمودن سیاست‌های اقتصادی و سایر موارد مؤثر، بهترین برنامه زمان‌بندی جهت ادامه فرآیند ساخت، استراتژی‌های پیش فروش و فروش، افتتاحیه و بهره‌برداری را در کنار تدوین مطالعات فنی، مالی و اقتصادی و بعضاً تدوین گزارشات مهندسی ارزش با کمک مشاوران فنی در راستای سوددهی بالاتر پروژه؛ ارائه خواهد نمود.