مطالعات قبل از خرید زمین

مطالعات اقتصادی قبل از خرید زمین

 

در این بخش از مطالعات، دیدگاه کارفرما نسبت به نوع فعالیت، درآمد و سود انتظاری وی مورد ارزیابی و بررسی واقع می‌گردد. که از دو جنبه میتوان به موضوع نگاه کرد:

  1. درصورتیکه کارفرما از قبل زمینی را انتخاب نموده و نظر مشاور اقتصادی در مورد خرید را خواستار باشد، بعد از بررسی‌های جامع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مشاور در مورد همسویی یا عدم همسویی دیدگاه کارفرما با مشخصات و ویژگی های زمین ابراز عقیده می‌کند. بنابراین مشاور، زمین مورد نظر را از منظر ساختار مکانی، جغرافیایی، آب و هوایی ، جمعیت شناسی، قیمتی و در نهایت به لحاظ تناسب با نوع فعالیت اقتصادی مورد نظر کارفرما، بررسی نموده. و در نهایت نظر کارشناسی خود را با مطالعات دقیق و علمی بیان می‌کند.
  2. درصورتیکه که از همان ابتدا انتخاب زمین بعهده مشاور باشد، کار مشاور آسان‌تر شده و با توجه به دیدگاه و نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کارفرما، اعم از ساخت ملک مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی یا کارخانه، گردشکری و اقامتی، فرهنگی و ورزشی و …. چندین گزینه را شناسایی، بررسی و مطالعه نموده و به کارفرما جهت تصمیم گیری نهایی معرفی می‌نماید.