منشور اخلاقی

ارزش های سازمانی (منشور اخلاقی)

  • رعایت حقوق مشتریان
  • اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران
  • مسئولیت اجتماعی
  • پایبندی به سرمایه انسانی
  • شفافیت
  • تعهد به کیفیت محصولات ساختمانی متناسب با قیمت آن
  • رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای
  • صداقت