خدمات پس از فروش

بهره برداری

بهره برداری

مدیریت و بهره برداری از مجتمع های تجاری یک پدیده ی نوظهور است که علاوه بر کاهش هزینه ها، با افزایش رونق اقتصادی مراکز همراه است. اما باید توجه کرد که این بهره برداری اصولی است که باعث کارامدی آن می شود. امروزه یکی از مهمترین نگرانی ها در بین مدیران و بهره برداران مجتمع های چند منظوره اجاره فضاهای تجاری به بهترین شکل ممکن است که چه از نظر نوع محصولات و کالا و چه از نظر افکار و فکر مشتریان، به طور همه جانبه نیازها را تامین کند.

خواندن ادامه